«Σχεδία» το περιοδικό του δρόμου, Φεβρουάριος ’17

«Σχεδία» και κοινωνικός αντίκτυπος Τριμάρουμε τα πανιά μας, ερευνούμε τις επιπτώσεις που έχει η κυκλοφορία της «σχεδίας» στον άνθρωπο και στην κοινωνία, καταγράφουμε ιστορίες από την καθημερινότητα των ανθρώπων του…