Οι βιβλιόφιλοι χωρίζονται σε δυο βασικές κατηγορίες!

Οι βιβλιόφιλοι χωρίζονται σε δυο βασικές κατηγορίες ως προς την αντιμετώπιση τους προς το αντικείμενο. Ποιο αντικείμενο; μα φυσικά τα βιβλία τους!Συνεχίστε να διαβάζετε "Οι βιβλιόφιλοι χωρίζονται σε δυο βασικές…